Predstavitev vozička Oldi skupnosti socialnih zavodov Slovenije

image-2
image-3
image-4
image-5
image-6

Predstavitev vozička Oldi direktorjem domov za starejše v rogaški Slatini v hotelu Atlantida.